Jag, Sara Nyman, har arbetat som veterinär sedan 1990 och blev veterinärmedicine doktor 2001. I mitt arbete som hästveterinär ser jag ofta exempel på problem, skador eller sjukdomar som beror på hur hästen sköts eller används. Skador och sjukdomar som helt skulle kunna förebyggas med rätt kunskap.

Under de senaste 15 åren har jag varit en flitigt anlitad föreläsare inom hästhälsa, varit medförfattare till boken Hästens förutsättningar för arbete och även skrivit artiklar själv eller citerats i många hästtidningar i ämnet. Det har varit olika sätt för mig att nå ut med både ”gammal” kunskap som tappats bort och med nya forskningsrön.

Jag är sedan 2019 styrelsemedlem i Veterinärmedicinska Rådets Hästsektion och med i Veterinärförbundets Normgrupp Häst.

Jag är vidareutbildad inom veterinärmedicinsk kiropraktik, hästtandvård delkurs 1-3 samt håller sig ständigt uppdaterad genom kurser och fortbildningar inom framförallt hästtandvård, hästutfodring, hästens inlärning, träningsfysiologi och rehabilitering.

Med Hästhälsovården vill jag öka möjligheten att sprida denna kunskap till fler – för hästens skull!


Rulla till toppen