Köpa eller sälja häst? Lämna ut hästen på foder eller träning?

Vid all typ av överlåtelse av en häst är en veterinärbesiktning ett mycket viktigt moment.

Förutom besiktningen rekommenderar vi att ni tar reda på vilket ansvar ni har som köpare och säljare?  Vad bör man som säljare/köpare ta reda på och känna till före en försäljning/köp?

Läs texterna noga FÖRE besiktningen!

Mer information om hästbesiktning och ditt eget ansvar hittar du här (https://www.universitetsdjursjukhuset.se/globalassets/ew/org/andra-enh/uds/djuragarinformation-besiktning.pdf)

Fyll gärna i beställningsblanketten som du hittar här  tillsammans (köpare och säljare) FÖRE besiktningen och ha med den vid besiktningen

Besiktning pris 2250 kr och besiktning inklusive munhålekontroll med munstege och sedering 3250 kr.

 


Rulla till toppen